Odvjetnik Studio legale Avvocato Piero Colle Udine Brescia

Odvjetnik Piero Colle ukvaria se, predusem, z resevanjem zadevi krivicnih del, kot vseh ostalih vrst nezgod, specificno je obrnjenjen proti prometnim nesrecam kot tudi ostalih pravno-sodniskih tudi izven, katerih so povzrocena skoda oseb katere so v vsakom slucaju oskodovane.
Profesionalno se bavi tudi s domacim kot tujimi podjetji kod tudi s posamezniki.
Posebno je pozoran protiv pravnih problemih v katerih so udelezeni tujci, vpisan je na spisku Odvjetnikov, kijim je dovoljeno zastopanje na placilo drzave v zadevi krivicnih del , tako je na seznamu pisarniskega pravobranilca .
Regolarno je upisan v Kategorijo odvjetnikov na Sodiscu v Udinah, glavni sedez odvjetnika Colle je v Udinah, v ulici Daniele Manin br.18, ter poslovnice v Bresi i Bolonji.

email telephone Contact me