ADWOKAT Studio legale Avvocato Piero Colle Udine Brescia

ADWOKAT PIERO COLLE
Mecenas Piero Colle zajmuje się sprawami z dziedziny prawa karnego i wypadkowości, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków drogowych i idących za tym konsekwencji prawnych i pozaprawnych, włącznie z określeniem szkód poniesionych przez osoby i związanych z nimi roszczeń odszkodowawczych.
Jako adwokat utrzymuje kontakty zawodowe z najważniejszymi instytucjami włoskimi i zagranicznymi.
Zwraca szczególną uwagę na kwestie prawne dotyczące cudzoziemców. Jego nazwisko zarejestrowane jest w wykazie Prawników mających prawo do obrony klientów, których stan majątkowy pozwala na korzystanie z obrony w sprawach karnych na koszt państwa oraz na liście Obrońców z urzędu.
Mecenas Piero Colle zarejestrowany jest w Izbie Adwokackiej w Udine, jego Kancelaria Adwokacka mieści się w Udine, Via Daniele Manin 18, oprócz tego prowadzi swoją działalność w Brescii i w Bolonii.

email telephone Contact me