Avokati Studio legale Avvocato Piero Colle Udine Brescia

Avokati Pietro Colle merret kryesisht me çёshtjet penale e tё aksidenteve, nё mёnyrё tё veçantё me aksidentet qё ndodhin nё rrugё, ndjek çёshtjet  nё fushёn juridike, merret me çёshtjet e dёmeve qё i krijohen personave dhe me dёmshpёrblimet.
Avokati mban marrёdhёnie si me ndёrmarrje tё mёdha kombёtare e ndёrkombёtare ashtu edhe me qytetarёt.
I jep rёndёsi problemeve juridike tё tёhuajve, ёshtё i shkruar nё listat e avokatёve qё ndihmojnё qytetarёt qё kanё nevojё me ndihmёn e shtetit mbi çёshtjet penale dhe ёshtё i shkruar nё listat e avokatёve mbrojtёs tё zyrёs (avvocati d‘ufficio).
Ёshtё i shkruar nё Urdhёrin e Avokatёve tё Udines, avokati Colle ka studion kryesore nё Udine, rruga Daniele Manin 18, e filiale edhe nё Brescia e Bologna.

email telephone Contact me